Din bomiljøkontakt

Studentbolig

Visste du at du ved flere av våre studentboliger finner bomiljøkontakter?

Bomiljøkontaktene er der for deg som er beboer hos oss, de skal bidra til trivsel, bomiljø, samhold og aktiviteter. Å være bomiljøkontakt innebærer å være et bindeledd mellom beboere og samskipnaden, ha søkelys på godt samhold og trivsel samt rapportere til SINN Bolig.

Bomiljøkontaktenes arbeidsoppgaver:

  • Skape kontakt med beboere og legge til rette for trivsel og et godt bomiljø
  • Være bindeledd mellom beboere og bomiljøkoordinator
  • Ta initiativ til sosiale sammenkomster og møter i studentboliger
  • Rapportere til og delta på møter med SINN Bolig

Tiril Sande

Rena

Tiril studerer beredskap og krisehåndtering.
«Beboerne kan bruke meg til å videreformidle problemstillinger som de møter i boligene. Jeg kan også være med å lage arrangement og lignende hvor man får mulighet til å samle de man bor i nærheten av men som man kanskje ikke kjenner så godt. Jeg håper at jeg kan være med å skape et godt miljø og god stemning der vi bor.»

Grete Margareth Ellertsen

Smestadmoen

Grete tar en bachelor i spesialpedagogikk og er på andre året.
«Beboerne kan bruke meg til å få svar på spørsmål de ikke tør å stille til SINN selv, praktiske spørsmål om boliger eller andre ting de lurer på. Jeg er også med på ulike aktiviteter, lese sammen, gå tur, kjøre tur og lignende.»

Cornelia Neumayer Heffermehl

Smestad

Cornelia tar en bachelor i spesialpedagogikk.
«Beboere kan kontakte meg dersom det er noe angående miljø eller trivsel som ikke fungerer, eller om de har et forslag / ønske rundt hvordan bosituasjonen kunne blitt bedre. Det er mye forskjellig som kan tas opp med meg. Jeg har som mål at alle skal trives på Smestad. I tillegg til dette ønsker jeg å bli bedre kjent med de som bor der.»

Renate Asphaug

Rena

Renate studerer beredskap og krisehåndtering.
«Beboerne kan bruke meg som en støtte når noe er vanskelig eller komme med forslag til endringer ved boligene. Jeg ønsker at alle skal ha det bra og føle seg mest mulig velkommen!»

Suleka Muse

Vargstad

Suleka studerer sosialt arbeid og er på tredje året.
«Beboere kan kontakte meg om de har forslag på aktiviteter som jeg kan utføres på Vargstad, eller om de trenger en som lytter. Målet mitt som bomiljøkontakt er å sette i gang aktiviteter på Vargstad studentbolig og bil kjent med mage flotte studenter. Si hei om du ser meg og slå av en prat.»

Mustafa Mohammed Karim

Olympiaparken

Mustafa studerer pedagogikk.
«Beboerne kan kontakte meg angående sosiale arrangementer, men også hendelser som flere studenter klager/ønsker om å endre på ting. Som bomiljøkontakt ønsker jeg å bidra til et felleskap hvor folk kan bli bedre kjent og gjøre det til et trivelig sted hvor arrangerte sammenkomster ofte oppstår.»

Iver Konrad Østbakken

Storhove

Iver studerer Enkamera ved TV-skolen.
«Jeg ønsker å finne løsninger på ting vedrørende bomiljøet, skape et godt fellesskap og gode opplevelser.»

Sara Jonsdatter Almaas

Olympiaparken

Sara tar en bachelor i psykologi og er på siste året.
«Som bomiljøkontakt ønsker jeg at folk føler seg trygge nok til å ta kontakt med meg. Dette kan være om de har noen forslag til initiativer til arrangementer eller om de bare ønsker å ta en prat. Mine mål er å arrangere sosiale lavterskel eventer som jeg håper folk har lyst til å bli med på. Men mitt største ønske er at folk som møter opp får en god opplevelse og også blir kjent med nye mennesker som de trives med.»

Victoria Rishaug Kjos

Fredrik Monsen

«Beboerne kan ta kontakt dersom de lurer på noe eller har noen kommentarer til miljø og trivsel. Mine mål og ønsker er at flere skal bli kjent med sine naboer, og at beboerne kan være trygge på at jeg tar de sakene de sender til meg med videre og at alle blir hørt.»

Aleksandra Isra Birkeland

Elverum

Aleksandra går første året på sykepleie.

«Som bomiljøkontakt kjenner jeg på et ansvar for å bidra til å skape et godt miljø mellom studentene og ledelsen i SINN. Mitt mål er at du skal trives som student hos SINN og ønsker derfor at du deler dine ideer og tanker med meg slik at vi sammen kan skape best mulig trivsel for deg.«

Sabrina Leithe Fernandes

Elverum

Sabrina går tredje året på sykepleie.

«Beboerne i studentboligene kan kontakte meg dersom de trenger hjelp med å møte nye folk gjennom aktiviteter, så kan jeg prøve å arrangere dette. Eller dersom de har problemer som de vil at jeg skal videreformidle til SINN. Jeg håper på å kunne bidra til et mer samlet miljø i studentboligene, og håper folk tørr å være med på de morsomme aktivitetene som vil komme i framtiden.«

Stine Bekkemoen

Sentrum Hamar

Stine studerer grunnskolelærer 1-7.
«Beboere kan blant annet kontakte meg hvis det er noe de lurer på eller det er noen aktiviteter de har lyst på! Jeg håper at vi som bor i studentbolig sammen skal bli bedre kjent.»

Slett campus-cookie!