Flytte ut

Skal du flytte ut av studentboligen din? Her finner du nyttig info om utflytting.Takk for denne gangen og lykke til videre!

HUSK!
Du må ta flyttevasken selv og fylle ut sjekklisten for utflytting inne på Min side/SINN Bolig appen.

Huskeliste for flyttevask

Det er to måneders oppsigelse regnet fra siste dag i måneden oppsigelsen skjer.
Eksempel: Ved oppsigelse 18. april vil leieavtalen avsluttes 30. juni.

Si opp boligen på Min side eller via e-post
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på Min side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret!

NB! Leieavtaler med leieperiode på 6 måneder eller kortere er uoppsigelige.

Boligen skal rengjøres og settes i stand av leietaker før nøkler leveres inn.
Oversikt over hva som skal rengjøres finner du her

Husk å tømme boden din og evt. skap/skuffer, kjøleskap/fryser på felleskjøkken!

Ta med deg alle eiendelene dine. Kast alt av avfall i rett kontainer.

Ønsker du å være til stede ved kontroll av utvasken av boligen, bestill tid i god tid – helst 14 dager i forveien.
Book utsjekk på Min side (under Henvendelser / feilmelding).
NB! Boligen må være ferdig rengjort og tømt for dine eiendeler på tidspunktet for utsjekken.
Utsjekken må skje i SINNs åpningstid, og når renholder har mulighet. I de tilfeller det ikke er mulig å bestille utsjekk følger du sjekkliste og huskeliste for flyttevask (se over).

Om du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel. Du må godta renholders beslutning og du blir belastet for kostnader ved mangelfull/ikke godkjent rengjøring og evt. skader i boligen.
Ved ikke godkjent utvask får du e-post med sjekklisterapporten (denne kommer som link til nedlasting fra avsender [email protected]).

 

Alle nøkler/nøkkelbrikker tilhørende boligen skal leveres tilbake til SINN ved angitt sted innen kl. 09.00 siste virkedag før leieavtalen utløper.
Dette vil si i SINNs resepsjoner/kontorer innenfor åpningstidene, eller i nøkkelinnkast – hvor nøkkelen legges uten merking.

Nøkler kan ikke leveres andre steder.
Leveres nøkler etter at leieavtalen er utløpt, belastes leietaker for de dager som går over leieavtalens sluttdato.

For Evenstad, se punktet under.

Nøkkel/nøkkelbrikke leveres i luker/innkast merket «Nøkkelinnlevering»:

Hamar/Blæstad: finnes ved siden av hoveddøren inn til SINNs boligkontor i Skolegata 1. Mazemap

Lillehammer: til venstre for inngangsdør til Internatet på campus. MazeMap

Elverum: på veggen utenfor SINNs vaktmesterkontor på bostedet.

Rena: på veggen utenfor SINNs vaktmesterkontor på bostedet.

Nøkkel kan ikke leveres noe annet sted.

Evenstad: på veggen til høyre for inngangen til gamlebygget på campus (eller kontakt HINN). Skal du beholde studentkortet (som også er nøkkelkort på Evenstad), så skal du ikke levere dette inn. Ta kontakt med HINN om du har spørsmål om dette.

Slett campus-cookie!